STRUKTURA SZKOŁY

W SKŁAD PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH WCHODZĄ:

 • sześcioletnia Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (do czerwca 2003 roku prowadząca również tzw. klasę zerową, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej)

 • sześcioletnia Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia, obejmująca dwa etapy kształcenia:
  trzyletnią szkołę odpowiadającą w zakresie przedmiotów ogólnokształcących poziomowi gimnazjum oraz trzyletnią szkołę średnią, zakończoną dyplomem ukończenia szkoły muzycznej ze specjalnością muzyk-instrumentalista lub nauczyciel rytmiki oraz uzyskaniem świadectwa maturalnego.

 • sześcioletnia Szkoła Muzyczna I stopnia i sześcioletnia Szkoła Muzycznastopnia II stopnia umożliwiająca kształcenie w trybie popołudniowym i tylko w zakresie przedmiotów muzycznych, przygotowująca do zawodu muzyk – instrumentalista.
  W ramach Szkoły Muzycznej II stopnia prowadzony jest także czteroletni wydział wokalny, przygotowujący do zawodu muzyk-wokalista.

  Szkoła kształci umiejętności wykonawcze na następujących instrumentach:

 • klawiszowych – fortepian, organy, akordeon
 • dętych – flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba,
 • perkusyjnych
 • smyczkowych – skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas,
 • na gitarze i na harfie.
  Szkoła prowadzi również wydział wokalny oraz wydział rytmiki.
  Uzyskanie dyplomu szkoły muzycznej poprzedzone jest wykonaniem recitalu dyplomowego, a w przypadku rytmiki - kompozycja przestrzenno-ruchowa, improwizacja fortepianowa, zagadnienia metodyczne i prowadzenie lekcji.

  Istnieje także możliwość amatorskiego uprawiania muzyki w ramach założonej w 1991 roku Fundacji Viva Musica Pieniądze uzyskane z działalności tej Fundacji przeznaczane są na rozwój talentów, pomoc i promocję osób szczególnie uzdolnionych, konkursy, kursy i warsztaty, w których młodzież licznie bierze udział. Od 2005 roku Fundacja będzie prowadziła również umuzykalnianie dzieci w wieku przedszkolnym, od 3- 6 lat, w zakresie rytmiki, gry na fortepianie i na skrzypcach.