<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <META NAME="Keywords" CONTENT="PZSM"> <title> paDstwowy zespB szkB muzycznych im. Artura rubinsteina w bydgoszczy </title> <script language="JavaScript"> <!-- var yourwords = "PZSM BYDGOSZCZ"; var speed = 1000; var control = 1; function flash() { if (control == 1) { window.status=yourwords; control=0; } else { window.status=""; control=1; } setTimeout("flash();",speed); } // --> </script> </HEAD> <body background="pod.jpg" LINK="#0000ff" VLINK="#19DEFE" ALINK="#ff858A"> <body onload="flash();"> <center> <table> <td> <TABLE BORDER=0 background="pod.jpg"><TR><TD VALIGN=TOP> <img src="logo.jpg" height=140 width=150 align="left"> <b> <br> Uwaga!!!! W ostatnich dniach w zwizku z kBopotami technicznymi zmieniB si kontakt e-mail z nasz szkoB<br> Aktualny adres to: <a href=mailto:pzsm.bydgoszcz@wp.pl>pzsm.bydgoszcz@wp.pl</a><br><br> 20-letni Polak to laureat I nagrody konkursu Chopinowskiego !!!<br> R. Blechaczowi przyznano nagrody:<br> Towarzystwa im. Fryderyka Chopina - za najlepsze wykonanie poloneza,<br> Polskiego Radia - za najlepsze wykonanie mazurkw<br> Filharmonii Narodowej - za najlepsze wykonanie koncertu.<br><br><br> <font color="red" size="+2"> <center> NASZ ABSOLWENT</FONT><BR><br> <FONT SIZE="+3" COLOR="RED">RAFAA BLECHACZ</FONT><BR> <center><img src="blechacz.jpg"></center> <FONT SIZE="+2" COLOR="RED">LAUREATEM PIERWSZEJ NAGRODY TEGOROCZNEGO KONKURSU CHOPINOWSKIEGO</FONT> <br><BR> <a href="biog.html" target="blank">Chcesz wiedzie wicej o sukcesach RafaBa Blechacza kliknij tutaj</a> </b> </TD></TABLE> </td></table> </center> </BODY> </html>